У дома > Новини > Новини от индустрията

Германия, офертната цена за слънчева енергия на покрива ще бъде намалена през 2024 г.!

2024-01-02

Федералната мрежова агенция на Германия понижи тавана на цените за наддаване за слънчева енергия на покрива през 2024 г. от 0,1125 евро (приблизително 0,12 щатски долара)/kWh през 2023 г. на 0,105 евро (приблизително 0,12 щатски долара)/kWh.

Ценовият таван за вятърна и наземна слънчева енергия на сушата (0,735 евро (приблизително 0,80 щатски долара)/kWh) е същият като през 2023 г.

Според организацията максималната ценова граница за покривна слънчева енергия е намалена поради намаляването на разходите по проекта. В предишния кръг на наддаване през 2023 г. нямаше много оферти, надвишаващи 0,105 евро (приблизително 0,12 щатски долара)/kWh. При наддаването за 191 MW покривна слънчева енергия през ноември 2023 г. имаше 195% свръхзаписване. Среднопретеглената цена за предоставения капацитет е 0,0958 евро (приблизително 0,10 щатски долара)/kWh, което е с 0,006 евро (приблизително 0,0065 щатски долара)/kWh по-ниско от предишния кръг на наддаване.

Клаус Мюлер, президент на Федералната агенция за енергийни мрежи, каза: „Ние създаваме надеждна рамка за наддаване. Таванът на цените взема предвид действителните разходи за възобновяема енергия. В близко бъдеще ще обмислим определянето на тавани на цените за енергия от биомаса, биометан и иновативно наддаване."

Ако Федералната агенция за енергийни мрежи не установи нов ценови таван, ценовият таван ще бъде намален до долната граница, определена от Закона за възобновяемата енергия, която е 0,588 евро (приблизително 0,64 щатски долара)/kWh за слънчева енергия на сушата, 0,590 евро (приблизително 0,64 щатски долара)/kWh за наземни фотоволтаични системи и 0,891 евро (приблизително 0,97 щатски долара)/kWh за слънчева енергия на покрива.

Поради липса на интерес първоначалният обем на офертите за вятърна енергия на сушата, държан от Федералната агенция за енергийни мрежи през септември 2023 г., беше намален от 3192 MW на 1667 MW, като бяха записани само 1436 MW.

На фона на промените в разходите и лихвените проценти на проекти за развитие и експлоатация, Федералната мрежова агенция обяви нов таван на цените.

Като се има предвид слабият отговор на наддаването за слънчева и вятърна енергия през 2022 г., Федералната мрежова агенция повиши тавана на максималната цена на електроенергията с 25% през 2023 г. След това отговорът на наддаването за слънчева енергия значително се подобри. В наддаването за слънчева енергия и съхранение на енергия, проведено през октомври 2023 г., бяха отличени общо 32 проекта с минимална цена на електроенергията от 0,077 евро (приблизително 0,081 щатски долара)/kWh. Този търг получи 95% презаписване и общо 53 предложения за наддаване с общ заявен обем от 779 MW.

През третото тримесечие на 2023 г. слънчевата инсталирана мощност в Германия беше 3,4 GW, увеличение от 79% спрямо 1,9 GW през същия период на миналата година, но намаление от 5,6% спрямо 3,6 GW през предходното тримесечие.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept