У дома > Новини > Фирмени новини

Какви видове прекъсвачи трябва да се използват за защита на двигателите?

2023-11-06


Когато става въпрос за защита на двигатели, изборът на правилния тип прекъсвач е от решаващо значение. Накратко, прекъсвачите за защита на двигателя се предлагат в два основни типа: термични и магнитни.

Термичните прекъсвачи използват биметална лента за откриване на претоварвания във веригата на двигателя. Лентата се нагрява от претоварването и се огъва, активирайки механизма на прекъсвача. Термичните прекъсвачи са проектирани да предпазват от продължителни претоварвания, но не са ефективни, когато става въпрос за защита от късо съединение.

Магнитните прекъсвачи, от друга страна, реагират на големи токови удари, които възникват от късо съединение. Те използват магнитен механизъм за задействане на прекъсвача, предлагайки бързодействаща защита срещу катастрофални повреди.

И така, какъв тип прекъсвач трябва да използвате? Отговорът е и двете.

За максимална защита се препоръчва двигателите да са оборудвани както с термични, така и с магнитни прекъсвачи. Термичните прекъсвачи трябва да бъдат оразмерени, за да предпазват от продължителни свръхтокове (обикновено 125% от номиналния ампераж при пълно натоварване на двигателя), докато магнитният прекъсвач трябва да бъде оразмерен, за да предпазва от късо съединение (обикновено 250% от номиналния ампераж при пълно натоварване на двигателя) .

Важно е да се отбележи, че когато избирате прекъсвачи за защита на двигателя, е задължително да следвате препоръките на производителя. Производителите на двигатели обикновено определят минималния и максималния ампераж за термичните и магнитните прекъсвачи, както и подходящите криви на изключване, които да се използват. Използването на грешен тип прекъсвач може да доведе до неадекватна защита, фалшиво изключване или дори повреда на двигателя.

В обобщение, когато става въпрос за защита на двигатели, термичните и магнитните прекъсвачи са важни за цялостната защита. Когато избирате прекъсвачи, не забравяйте да следвате препоръките на производителя и да изберете подходящите размери и криви на задействане за вашето приложение на двигателя.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept