У дома > Новини > Новини от индустрията

Инсталацията за слънчева енергия в Индия ще бъде на първо място в света!

2023-10-23

Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA) е отговорен клон на правителството на САЩза изследване на глобалната енергийна индустрия. Последният доклад за международни енергийни перспективи, публикуван от агенцията, прогнозира, че инсталираният слънчев капацитет на Индия ще доминира в света до 2050 г.

EIA публикува доклада по-рано тази седмица, който е последният от поредица годишни публикации, прогнозиращи глобалната енергийна структура през 2050 г. Докладът симулира някои сценарии, свързани с прилагането на глобална технология с нулеви въглеродни емисии и разходите, свързани с този преход.

EIA посочи, че нейните очаквания не са взели предвид важно законодателство или разпоредби, които може да са били приети, като Закона за намаляване на инфлацията, който е имал дълбоко въздействие върху енергийната индустрия на САЩ. Докладът обаче остава много полезен инструмент за отразяване на промените, които слънчевата индустрия може да очаква през следващите години.

Индия ще води индустрията за слънчева енергия

Най-впечатляващото заключение в доклада може би е, че EIA прогнозира, че до 2050 г. глобалната соларна индустрия вече няма да бъде доминирана от сегашните индустриални гиганти Китай и Съединените щати, а от Индия. Тези числа идват от „референтния“ сценарий на EIA, който е прогнозата, направена от EIA за нейната серия от документи „Годишен енергиен прогноз“. EIA признава, че това не е „най-вероятната прогноза за бъдещето, а базова линия за оценка на въздействието на политиката или технологичните промени

Най-впечатляващото заключение в доклада може би е, че EIA прогнозира, че до 2050 г. глобалната соларна индустрия вече няма да бъде доминирана от сегашните индустриални гиганти Китай и Съединените щати, а от Индия. Тези числа идват от „референтния“ сценарий на EIA, който е прогнозата, направена от EIA за нейната серия от документи „Годишен енергиен прогноз“. EIA признава, че това не е „най-вероятната прогноза за бъдещето, а базова линия за оценка на въздействието на политиката или технологичните промени

Слънчевата енергия също ще доминира вътрешната енергийна структура на Индия. Според данни на МАЕ инсталираният слънчев капацитет на Индия ще расте със среден годишен темп от 11,3% от 2022 г. до 2050 г., надминавайки всички други страни. За разлика от това, производството на течни горива в Индия е намаляло с 11,4% годишно. Това показва, че Индия не само ще инвестира сериозно в капацитет за слънчева енергия през следващите десетилетия, но може също така да привлече инвестиции от своите исторически високодобивни нефтени и газови сектори.

Сред всички изследвани страни се очаква производството на слънчева енергия да нарасне с удивителна скорост. В Африка средният годишен темп на растеж на слънчевата инсталирана мощност е 8,5%, което се нарежда с най-високия темп на растеж на производството на геотермална енергия в Африка. Очаква се до 2050 г. общият инсталиран капацитет на африканската соларна индустрия да достигне 140 GW, докато инсталираният капацитет на геотермалната индустрия е само 8 GW.

По подобен начин средните годишни темпове на растеж на индустриите за слънчева енергия в Европа, Евразия и Съединените щати се нареждат на второ място след геотермалното производство на енергия и съхранението на енергия от батерии. Това показва, че въпреки че фокусът на инвестициите в нова енергийна инфраструктура варира, слънчевата енергия е привлекателен инвестиционен избор за много региони.

Според прогнозите на EIA до 2050 г. слънчевият инсталиран капацитет на Индия ще представлява повече от една осма от глобалния слънчев инсталиран капацитет. Тази трансформация също показва, че концентрацията на глобалната инсталирана слънчева мощност ще бъде по-ниска от сегашното ниво. Според EIA през 2022 г. на Китай се падат 4,2 GW от глобалния инсталиран слънчев капацитет от 1,4 TW, като сам той отговаря за почти една трета от глобалния инсталиран слънчев капацитет.

Слънчевата енергия процъфтява при сценария на ниски и нулеви въглеродни разходи

Докладът също така прогнозира два различни сценария на разходите за енергийна трансформация преди 2050 г. Единият сценарий е по-високите разходи за декарбонизация на световната енергийна структура, което води до по-ниски възможности за иновации и инвестиции във възобновяема енергия; Другият сценарий е обратният.

Това е особено очевидно в областта на слънчевата енергия, тъй като разработчиците и производителите продължават да инвестират в нови технологии и производствени процеси за подобряване на ефективността на преобразуване на слънчевите модули. Следователно, устойчивият растеж на глобалната индустрия за слънчева енергия изисква значителни финансови инвестиции, гарантирайки, че новото изследване и развитие на слънчевата енергия се извършва по рентабилен начин е предпоставка за разширяването на индустрията.

Докладът EIA посочва, че при ниски нулеви въглеродни разходи инсталираният капацитет на глобалната слънчева индустрия ще достигне 5,9 TW, докато при високи нулеви въглеродни разходи е само 3,3 TW. Промените в Съединените щати са най-значителни, с очакван инсталиран капацитет от 550 GW в сценария с висока цена и 1,2 TW в сценария с ниска цена. Тази промяна е еквивалентна на повече от удвояване на инсталирания капацитет на слънчева енергия в Съединените щати, което представлява около една пета от глобалния инсталиран капацитет.

Други значителни въздействия ще бъдат отразени в Африка и Индия, като инсталираният капацитет на Африка ще се увеличи от 93 GW на 235 GW, а инсталираният капацитет на Индия ще се увеличи от 877 GW на 1,4 TW. В същото време и при двата сценария приносът на Китай към глобалната слънчева енергийна индустрия ще остане относително непроменен. При сценария с високи разходи инсталираният капацитет на Китай е 847 GW, докато при сценария с ниски разходи инсталираният капацитет на Китай е 1,5 TW, което представлява около една четвърт от глобалния общ инсталиран капацитет за слънчева енергия.

За цялата енергийна трансформация може би най-окуражаващото нещо е, че очакваният растеж при сценария с ниски разходи ще доведе и до намаляване на инсталирания капацитет за изкопаеми горива. При сценария с високи разходи се очаква инсталираният капацитет на индустрията за изкопаеми горива да достигне 5,4 MW, докато при сценария с ниски разходи този брой ще намалее с около една трета до 3,7 MW. Това показва, че както се очаква в Индия, разширяването на индустрията за слънчева енергия ще измести финансирането и вниманието към традиционното производство на електроенергия.

Директорът на EIA Джо ДеКаролис заяви в изявление, придружаващо доклада: Възобновяемата енергия се превърна във все по-рентабилен източник на електроенергия, като най-бързият растеж се наблюдава в контекста на бързия икономически растеж и нарастващото търсене на електроенергия. „DeCarolis също говори за значението на инвестирането в съхранение на енергия от батерии като част от този преход. Разработването на ефективни решения за съхранение на енергия е незаменима част от прехода към чиста енергия, особено в Китай и Съединените щати.

ДеКаролис продължи: „През 2022 г. съхранението на енергия от батерии представлява по-малко от 1% от глобалния електроенергиен капацитет.“ EIA прогнозира, че до 2050 г. капацитетът за съхранение на енергия в батериите ще се увеличи до 4% -9% от световния капацитет на електроенергия. “

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept